Генетика

 Харьков-Здоровье

 


 
Катастрофи перинатального періоду


       Зміст            < Стор.1         < Стор.2           Стор.3           Стор.4  >        Далее >>   

 

член.-кор. АМН України О. Я. Гречаніна

Міжобласний Центр клінічної генетики та пренатальної діагностики, Харків

Органічні ацидемії уявляють собою велику групу спадкових хвороб, які викликані порушенням обміну амінокислот, вуглеводів, ліпідів, порушенням функції пероксисом, а також транспорту електронів в дихальному ланцюзі. Частіше за все ці захворювання маніфестують у неонатальному періоді, мають гострий перебіг і потребують негайної допомоги і швидкої постановки діагнозу. Усі органічні ацидемії мають свій симптомокомплекс, але клінічні та біохімічні прояви органічних ацидемій неспецифічні. (табл.5).

Таблиця 5

Диференційна діагностика органічних ацидемій на підставі клінічної та біохімічної симптоматики (по Ю.Є. Вельтищеву, М.ІІ. Бочкову)

 

Захворювання 

 Симптоми

Завзята блювота

пригнічення ЦНС

Судоми

М'язова гіпото нія

Розлад подиху

Затримка психомо-
торного розвитку

Збільшення печінки

Порушення стулу

Незвич. запах сечі

Ацидоз

Кетоз

Гіпоглікемія

Гіпера-
моніемія

Ізовалеріанова ацидемія

+

+

+

 

 

+

+

 

 

 

 

+

4-

+

 

 

 

 

р-метілкротоніл-гліцинурія

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

±

^

 

 

 

 

Лейциноз

+

+

±

+

+

+

 

 

 

 

+

+

+

 

 

±

МКД піздня форма

 

 

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

+

+

+

 

 

±

МКД неонатальна форма

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-

 

 

 

 

+

З-гідроксі-3-метілглютарова ацидемія

+

+

 

 

+

+

 

 

+

+

+

+

 

 

+

±

3-метілглютак'онова ацидемія

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

±

 

 

 

 

±

 

 

±

±

Глютарива ацидемія 1 тип

+

+

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Глютарова ацидемія 2 тип

 

 

+

+

+

 

 

 

 

±

 

 

+

+

 

 

+

+

Пропіонова ацидемія

+

+

+

+

+

 

 

+

 

 

 

 

+

+

 

 

+

Метілмалонова ацидемія

+

+

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

+

Дефіцит середне-ланцюг. Ацил-КоА дегідрогенази

+

+

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

+

а-метілацетілаїщдурія

+

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

±

 

 

+

±

Тірозінемія 1 тип

+

 

 

 

 

+

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

Тірозінемія 3 тип

 

 

+

+

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


МКД - множинний карбоксілазний дефіцит

Діагностика цих захворювань потребує складних методів - визначення екскреції органічних кислот, ензимів. Але коли лікар своєчасно запідозрює таке порушення, обмеження білків та відповідна для різних форм терапія вітамінами Вб, Віз, Н запобігає інвалідності багатьох дітей.

Прояви органічної ацидемії мають різний характер в різні вікові терміни (табл.6).

Таблиця 6.

Прояви органічної ацидемії
 

 

«Катастрофа неонатального віку»

• Ацидоз (аніона різниця).

• Гіпоглікемія, гіперамоніемія.

• Кетоз та кетонурія.

• Незвичайний запах.

Тахіпное.

• Неврологічні симптоми.

• Нейтропенія, анемія, тромбоцитопенія.

Затримка розвитку та часта блювота на першому році життя:

• Погіршення стану у результаті інфекції чи поява діареї.

• Блювота

• Прогресуюча затримка психомоторного розвитку, гострі приступи або погіршення екст-рапірамідних розладів.

• Ацидоз - звичайно спостерігається при загостренні, але іноді буває переметуючим.

• В анамнезі можуть бути вказівки на неперенесенність білків з розвитком відповідної симптоматики.

• Неврологічні симптоми при загостренні.

Прояви, які виникають після першого року житія:

• Епізоди кетоацидозу після легкого інфекційного захворювання.

• При розвитку кетоацидозу можуть бути летаргія, судоми або кома.

 

Слід визначити, що причини нєонатальної гіперамониємії різні (табл. 7).

Таблиця 7

Причини неонатальної гіперамонемії
 

1. Уроджені порушення циклу сечовини

2. Ацидемии, які викликані органічними кислотами (зокрема метілмалонова ацидурія, пропіонацидемія, ізовалеріанова ацидемія).

3. Інші причини: ідіопатична транзиторна гіперамоніемія, гіперкатаболічного стану, надлишкове вживання з їжею білків, тяжке гепатоцелюлярне захворювання, гемохроматоз новонароджених, інфекція сечо-вивідних шляхів сечовинорозщеплюючими мікроорганізмами (наприклад Proteus).

 

Основні ознаки цих порушень відображені у табл. 8.

Таблиця 8

Основні ознаки порушень циклу сечовини
 

1. "Катастрофа неонатального віку", надзвичайно схожа із сепсисом новонароджених.

•  Судоми, гіпертонія, блювота, кома, смерть.

•  Значне підвищення концентрації МІ ІЗ (>10 мг/л).

2. Підгострий перебіг захворювання.

•  Повторювана блювота і затримка росту.

•  Інтермітуюча атаксія.

•  Судоми, затримка розумового розвитку, регресія загального розвитку.

3. Прояв захворювання в більш пізньому дитячому віці.

•  Затримка психомоторного розвитку.

•  Інтермітуюча атаксія.

•  Блювота, не перенесення білків - в анамнезі погане харчування в період новонародженності.

•  Поява виражених симптомів після легкого плину захворювання.

4. Безсимптомний варіант.

•  Звичайно порушується обмін амінокислот без гіпераммоніемії.

 

Лікування порушень циклу сечовини.

• Тривала артеріовенозна гемофільтрація чи гемодіаліз.

• Стимуляція анаболізму інфузіями глюкози у високих концентраціях + інсулін.

• Інтенсивне лікування лихоманки.

• Корекція дефіциту амінокислот для запобігання вторинного катаболізму.

• Призначення бензойнокислого натрію або фенілбутірата натрію для підвищення виведення аміаку альтернативними шляхами.

 

 

Спадкові порушення обміну амінокислот можуть мати гостру симптоматику в неона-тальному періоді (табл.9)

Таблиця 9

Спадкові хвороби амінокислот, що мають гостру симптоматику в неонатальному періоді
 

№№

Захворювання (дефект ензиму)

Основні клінічні симптоми в неональному періоді

Основні біохімічні зміни

Принципи дієтичного лікування

1

Недостатність орнітинтранскарбамилази (дефект орнітинтранскарбамилази)

Судороги, гноблення нервової системи, респіраторний алкалоз, блювота, респіраторні розлади; можуть спостерігатися гепатомегалія, інтенційний тремор

Гипераммоніємія, оротова ацидурія

Обмеження білку до 1 г на кг ваги тіла на добу

2

 Аргинінянтарна ацидурія (дефект аргинін-сукцинатліази)

Респіраторні розлади, судороги, гноблення нервової системи; може спостерігатися гепатомегалія

Високі рівні аргинінянтарної кислоти в спинномозкової рідині, крові та сечі; гіпераммоніємія

Обмеження білку до 1 г на кг ваги тіла на добу

3

Цитрулінемія (дефект аргинінсукцинатсінтетази)

Респіраторні розлади, судороги, гноблення нервової системи; може спостерігатися гепатомегалія, інтенційний тремор

Високі рівні цитру ліна в крові і сечі: гиперам-моніємія

Обмеження білку до 1 г на кг ваги тіла на добу

4

 Некетотична (гипергліцинформилтетрагидрофолаттрансферази)

Судоми, гноблення нервової системи, респіраторні розлади; може спостерігатися гепатомегалія

Високі рівні гліцину в крові, сечі, спинномозковій рідині

Обмеження білку в дісті або низький зміст в дієті гліцину, серину, проліну

 

Ознаки окремих аміноацидопатій в нсонатальному періоді також неспецифічні, саме тому вони складають значну частину перинатальних енцефалопатій (за нашими даними -75%, Н.П. Федосєєва) (табл. 10, 11, 12, 13).

Таблица 10

Частота отдельных симптомов при недостаточности орнитинтранскарбамилази (по М. П. Бочкову, Ю. Е. Вельтищеву)
 

Симптомы

1*

2*

Частота симптомов

угнетение ЦНС

19

22

                                                                      0,86

рвота

 15

22

                                                         0,68

снижение интеллекта

8

13

                                                      0,61

судороги

 12

22

                                                 0,54

дефицит массы тела

8

16

                                              0,50

гипотония мышц

8

16

                                              0,50

гепатомегалия

9

20

                                          0,45

респираторные расстройства

8

22

                                  0,36

атаксия

4

12

                                0,33

гипертония мышц

4

16

                         0,25

тугоухость

2

22

         0,09

парезы, параличи

2

22

         0,09

низкий рост

1

16

       0,06

патология глаз

1

22

      0,04

 

Примечание:  1* - количество больных, которые имеют данный симптом;
                        2* - количество больных, которые обследованы на данный симптом.

Таблица 11

 Частота отдельных симптомов при аргининемии (по М. П. Бочкову, Ю. Е. Вельтищеву)

 

Симптомы

1*

2*

Частота симптомов

снижение интеллекта

6

6

                                                                            1

рвота

 5

6

                                                             0,83

гипертония мышц

5

6

                                                             0,83

парезы, параличи

 4

6

                                                    0,67

судороги

4

6

                                                    0,67

гепатомегалия

3

6

                                              0,50

угнетение ЦНС

2

6

                                0,33

атаксия

1

6

                   0,17

дефицит массы тела

1

6

                   0,17

низкий рост

1

6

                   0,17

 

Примечание:  1* - количество больных, которые имеют данный симптом;
                        2* - количество больных, которые обследованы на данный симптом.

 

Таблица 12

 Частота отдельных симптомов при аргиниянтарной ацидурии (по М. П. Бочкову, Ю. Е. Вельтищеву)

 

Симптомы

1*

2*

Частота симптомов

снижение интеллекта

24

25

                                                                          0,96

судороги

 21

28

                                                        0,75

измененные волосы

13

28

                                      0,46

гипотония мышц

 9

23

                                   0,39

атаксия

9

27

                                 0,33

гепатомегалия

9

28

                                 0,32

дефицит массы тела

5

28

                    0,18

поражение сердечно-сосудистой системы

5

28

                    0,18

угнетение ЦНС

4

28

                 0,14

респираторные нарушения

4

28

                 0,14

рвота

4

28

                 0,14

низкий рост

3

28

             0,11

грубая кожа

3

28

             0,11

гипертония мышц

2

23

           0,09

тугоухость

2

28

          0,07

поражение почек

1

28

         0,04

деформации костей

1

28

         0,04

парезы, параличи

1

28

         0,04

 

Примечание:  1* - количество больных, которые имеют данный симптом;
                        2* - количество больных, которые обследованы на данный симптом.

Таблица 13

Клінічні критерії диференційної діагностики спадкових порушення обміну амінокислот (за М.П. Бочковим, Ю.Є. Вельтищевим)

 

Захворювання


  Ознаки

Некето-
тична гипер-
глікемія

Карнози-
немія

Фенілке-
тонурия

Гістеди-
немія

Аргіні-
немія

Аргінін-
янтарна
ацидурія

Цитрулі-
немія

Недостат-
ність
орнітин-
транска-

Гиперлі-
зинемія I

Гиперлі-
зинемія II

Гомоцис-
тинурія

Спадкова
ксантуре-
нурія

Алкапто-
нурія

Розумова відсталість

++

++

++

++

++

++

++

+

+

+

++

+

Судоми

++

++

+

+

+

++

+

+

+

+

+

+—

Гіпотонія м'язів

++

++

++

+—

+—

+

Гіпертонія м'язів

+

++

+

+

++

+—

+

+

+

Пригнічення ЦНС

++

+—

+

+

++

+

+

Блювота

+

++

+

+—

+

+

+

Змінений запах сечі

+

 

  

 

Змінений колір сечі

 

+

Ураження шкіри

++

+—

  

 

+

Недостатність пігментації

++

+

Дефіцит ваги тіла

+

+

+

+

+

+

+

Низький ріст

+

+

+

+

Гепатомегалія

+

+

—+

+

  

Респіраторний розлад

+

—+

+—

+—

 

Патологія очей

+

++

Змінені волосся

+—

Поразка серцево-судинної системи

—+

+

+

Стоматит, хейліт, глосит

 

Умовне позначення:

++ - частота зустрічаємості ознаки 1,0 - 0,75;
+   - частота зустрічаємості ознаки 0.75-0,50;
+—  - частота зустрічаємості ознаки 0-50 - 0,25;
—+  - частота зустрічаємості ознаки 0-25 - 0,10.  

 


Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Стоматология ЮАО