Детство /социальная реабилитация 


 
Образовательные учреждения


Оглавление Центры реабилитации> Технические средства> Законы и льготы> Учреждения социальной защиты и общества> Образовательные учреждения>

 О трудоустройстве> Организация досуга> Клубы встреч и знакомства> Родительские советы и истории> Форум> Литература>  Ссылки> <<В рубрику

Извините, рубрика "Социальная реабилитация" находится в стадии разработки, информация об обновлениях- на стр. Новости 

Дистанционное образование


www.ucheba.ru

Источник: http://www.ednu.kiev.ua/index_u.htm -Образовательная Сеть Украины


Cайт представляет украинские информационные ресурсы, связанные с образованием. Возможность найти все, что нужно знать об обучение в Украине и за границей. Университеты, академии, школы, гимназии, колледжи, лицеи, семинары, конференции, выставки,
дистанционное образование, книги, газеты, журналы, образование за границей, гранты, изучения языков. Охват всех регионов Украины.

  Міжнародний дослідно-навчальний центр інформаційних технологій та систем.

Підрозділ Кібернетичного центру ім. В.М.Глушкова, дослідно-навчальна організація, підпорядкована Міністерству освіти та Національній академії наук.
Основні напрямки діяльності пов'язані з дистанційною освітою ( telematics-based distance learning and teaching). Це перша освітня організація в Україні, що має досвід у розробці та впровадженні курсів дистанційного навчання.
Адреса: 252187, Київ, проспект акад. Глушкова, 40.
http://www.dlab.kiev.ua/
E-mail: sveta@tel.dlab.kiev.ua

Лабораторія Віртуального Дистанційного навчання
Харківського технічного університету радіоелектроники (ХТУРЕ)

Адреса: 310166, Харків,проспект Леніна,14,к.165-4
http://vdll.kture.kharkov.ua/
E-mail: VDLL@kture.kharkov.ua

 

Проект "Distance Learning"

http://www.distance-learning.com.ua/
Проект виконує "Центр сприяння об'єднанню світових інформаційних мереж університетів" (скорочена назва UniNet)- професійний творчий колектив, що ставить собі за мету популяризацію і розвиток комп'ютерних технологій дистанційного навчання в Україні. Спеціалісти UniNet займаються дослідженням технологій та розробкою програмних продуктів, що призначені для автоматизації процесу дистанційного навчання та підвищення ефективності самостійної роботи студентів. . Засновником Центру є Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник Проекту: академік Академії Педагогічних Наук України, доктор фіз-мат наук, професор Третяк Олег Васильович E-mail:tov@mail.univ.kiev.ua

Сервер дистанційного навчання
Київського Інституту Інвестиційного Менеджмента (КІІМ)

http://srv.kimi.kiev.ua/DISTANT/uindex.html
Для дистанційного навчання КІІМ пропонує програми другої вищої освіти «Інвестиційний менеджмент» і «Фінансовий менеджмент» (специальність «Менеджмент організацій» №7.050201).
Навчальний матеріал розбитий на п'ять модулів. Студенти прочитують лекції й одержують завдання і консультації через Інтернет. Кожний модуль закінчується екзаменаційною сесією в КІІМ (не більш 5 днів, що включають звичайно вихідні). Курс навчання триває 2 роки. Набір закінчується 1 жовтня і 1 лютого кожного року, але почати навчання можна в будь-який час.
По закінченні навчання видається український диплом державного зразка (тільки для громадян України) і диплом Міжнародної кадрової академії про вищу освіту.
Адреса: Україна, м. Київ, 01032, Бульвар Шевченко 54/1, 8-й поверх
Телефон приймальної комісії (044) 234-95-03, 234-84-28
Контактна персона:Володимир Анатолійович Лизогуб E-mail: lizogub@kimi.kiev.ua

Українська Система Дистанційного Навчання- UDL System

http://www.udl.org.ua/
UDL System - партнерська організація , яка об'єднує вищі навчальні заклади, науково-дослідні інституції, банки, корпорації та неприбуткові організації для створення нової якості за допомогою інноваторського застосування новітніх інформаційних технологій в освіті
Цілі UDL System:
• Поширювати обсяг освітніх послуг в Україні, застосовуючи Веб-технології з тим, щоб зробити процес навчання та дослідницької роботи ефективнішим, доступнішим та більш інтерактивним.
• Надавати навчальні послуги для бізнесів та окремих осіб України через дистанційне навчання, використовуючи CD-ROM, електронну пошту та Інтернет;
• Забезпечувати професійний розвиток та підвищення кваліфікації в галузі дистанційної освіти, розробки он-лайн курсів та їх викладання дистанційно;
• Займатись вивченням ринку та просуванням методів та технологій дистанційного навчання;
• Створити спільний портфель курсів та розробити професійні сертифіковані програми і пропонувати їх студентам, підприємцям, керівникам та корпораціям в рамках Партнерства з Розвитку Дистанційного Навчання (Partnership for Distance Learning Development (PDLD));
• Надавати підтримку і допомогу університетам та бізнес-школам у використанні технології мультимедійної телекомунікаційної мережі для ефективнішого просування їх продуктів та послуг у бізнес-середовищі;
• Проводити науково-дослідну роботу з питань педагогіки і методики викладання увіртуальному середовищі; Забезпечувати ресурси, інформацію та навички для поширення засобів дистанційного навчання в бізнес-освіті в Україні.
Адреса: 79008, Львів, Площа Галицька ,7
Тел.: (380322) 97-18-55 , Факс: (380322) 97-18-54 , E-mail: UDLSystem@udl.org.ua
Директор: Катерняк Ігор Богданович

Центр дистанційного навчання Національної академії державного управління при Президентові України

http://www.uapa-dlc.org.ua/
Напрямки діяльності Центру :
• Забезпечення заочно-дистанційної форми підготовки магістрів в Академії за спеціальністю "Управління суспільним розвитком"
• Підготовка фахівців з дистанційного навчання та з питань запровадження сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій в освітню сферу
• Організація та проведення міжнародних відео конференцій і телемости на замовлення організацій
• Розбудова Міжрегіональної навчальної мережі дистанційного навчання.
Програми Центру :
• Заочно-дистанційна підготовка магістрів Академії за спеціальністю "Управління суспільним розвитком"
• Навчання за дистанційними курсами з управління проектами, менеджменту, економіки, маркетингу, фінансів, державного управління та ін.
• Відеоконференції.
Адреса: Україна, м. Київ, 03057, вул. Ежена Потьє, 20
Керівник центру: Калашникова Світлана Андріївна,
тел. (044) 241-98-40/41/42, факс (044) 241-98-44,
E-mail: info@uapa-dlc.org.ua

Український центр дистанційної освіти (УЦДО)

http://udec.ntu-kpi.kiev.ua/
УЦДО-структурний підрозділ Національного технічного універсітета України "Київський політехнічний інститут" (НТУУ "КПІ") утримує департаменти:
• інформаційних технологій та технічного забезпечення дистанційних технологій навчання;
• навчально-методичного забезпечення ;
• нормативно-правового забезпечення ;
• маркетингу та міжнародних проектів
УЦДО забезпечує:
• розробку концепції дистанційної освіти України ;
• розробку юридичної та правової бази дистанційної освіти України ;
• розробку методичної бази дистанційної освіти України ;
• розробку дистанційних курсів на основі сучасних комп'ютерних технологій ;
• розробку дистанційних курсів з використанням програмних эмуляторів для дистанційних курсів ;
• розробку Web сайтів у середовищі Lotus-Notes Domino ;
• координацію Українських навчальних організацій в області дистанційної освіти ;
• підготовку, перепідготовку, сертифікацію спеціалістів з використанням сучасних комп'ютерних платформ дистанційної освіти
УЦДО обладнаний: клієнт-серверною комп'ютерною системою на основі двопроцесорних серверов з операційними платформами Linux
Адреса : Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
03056, Київ, пр. Перемоги, 37, корп.1, к. 258 , тел. (044)2416808
Директор : Малюкова Інна Генадійовна
malyukova@udec.ntu-kpi.kiev.ua , malyukova@iuf.ntu-kpi.kiev.ua

Центр Дистанційної Освіти Донецького національного університету

Директор Румянцев Володимир Васильйович
e-mail: rumyants@host.dipt.donetsk.ua

Проблемна Лабораторія Дистанційного Навчання
Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

http://users.kpi.kharkov.ua/lre/
Основні завдання :

• організація дистанційного навчання з окремих предметів і спеціальностей, що користуються попитом на українському ринку;
• розробка мультимедійних комп'ютерних навчальних програм ;
• надання допомоги викладачам вузів при створенні курсів з дистанційного навчання ;
• міжнародна кооперація з навчальними, промисловими і комерційними організаціями в галузі освіти ;
• дослідження в галузі дистанційного навчання ;
• проведення конференцій, семінарів;
• видання методичної літератури з дистанційного навчання
Адреса :Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
61002, Харків, вул. Фрунзе, 21, корп. У-2, к. 611
Керівник : Кухаренко Володимир Миколайович , e-mail :kvn@kpi.kharkov.ua

Лабораторія дистанційної освіти і тестування
Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди

Керівник : Генденштейн Лев Елевич , e-mail:genden@ukr.net

Центр Дистанційного Навчання "Освіта"
Національного аерокосмічного університету ім. М.Е. Жуковського
"Харківський авіаційний інститут"

Директор : Кузнєцов Анатолій Юрьєвич

Сервер дистанційного навчання
Міжрегіональної Академії управління персоналом (МАУП)

http://www.iapm.edu.ua/webpage.nsf
е-mail: victor@iapm.edu.ua
Міжрегіональна Академія управління персоналом запроваджує підготовку студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр за дистанційною формою навчання з використанням Інтернет-технологій за спеціальностями: "Фінанси", "Маркетинг", "Управління трудовими ресурсами", "Менеджмент організацій" з присвоєнням наступних кваліфікацій:
Напрям Спеціальність Кваліфікація
0501Економіка і підприємництво 8.050104 Фінанси Магістр фінансів
8.050108 Маркетинг Магістр маркетингу
8.050109 Управління трудовими ресурсами Магістр економіки та управління трудовими ресурсами
0502 Менеджмент 8.050201 Менеджмент організацій Магістр менеджменту
На підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр за дистанційною формою навчання з використанням Інтернет-технологій приймаються громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, що проживають на території України та особи, що проживають поза її межами , які мають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр, спеціаліст, магістр іншого напряму підготовки
Строк навчання за дистанційною формою навчання з використанням Інтернет-технологій за всіма напрямами підготовки та спеціальностями становить 2 роки 6 місяців
Источник: http://www.uaportal.com/cgi_bin/search_catalog.cgi?

Центр компьютерного обучения 'SEMIcom'

http://www.semi.com.ua/index.php
Компьютерные курсы, предоставляющие услуги в таких сферах: повышение квалификации, дистанционное обучение, программирование (C, Visual C, Visual Basic, Java, SQL), сети (UNIX, Linux, NT/2000), Web-дизайн, игры, компьютерная графика, дизайн. Библиотека, ссылки, работа, стажировка. Программирование игр, разработка сайтов, веб дизайн.

Астрология онлайн. Консультации и обучение (Константин Дараган)

http://www.astrology-online.ru
Авторские персональные астрологические консультации на емейл и по телефону. Уникальное дистанционное обучение астрологии. Весь спектр профессиональных услуг от известного астролога. Прогнозы, гороскопы, анализ совместимости, подбор оптимального времени. Быстро, надежно, доступно, эффективно. Проведение семинаров и тренингов.

Кафедра 'Динамика, прочность машин и сопротивление материалов' ОНПУ

http://odsopromat.narod.ru
Сотрудники кафедры, основные лекционные курсы, учебники, учебные пособия, монографии, основные методические разработки, научные направления, подготовка специалистов, лабораторная база, испытательный центр 'Политех', дистанционное обучение.

Дистанционное обучение в Сумском государственном университете

http://dl.sumdu.edu.ua
На сайте представлена информация о дистанционном обучении в Сумском государственном университете и направлениях деятельности лаборатории дистанционного обучения. В разделе «Дистанционное обучение» предлагаются для ознакомления примеры дистанционных курсов. В разделе «Демо» представлены демонстрационные материалы интерактивных средств обучения.

Одесская государственная морская академия

http://www.ma.odessa.ua
Всё об академии, факультеты, специальности, условия приёма, дистанционное обучение, компьютерные курсы, телефонный справочник, учебные центры.

Справочно-обучающий портал российских немцев

http://www.rusdeutsch.ru
Cайт содержит информацию, направленную на дистанционное обучение немецкому языку, профориентацию молодежи, повышение квалификации мультипликаторов, возможности для обучения в Германии и другое. Также предоставлена актуальная и полезная информация по истории и культуре, а также разным сторонам сегодняшней жизни в Федеративной республике Германия.

Курсы практической астрологии

http://astro-courses.narod.ru
Астрология - дистанционное обучение. Первые 10 занятий бесплатно.

Харьковский институт управления

http://www.khiom.com.ua
Специальности: бухучет и аудит, менеджмент, маркетинг, финансы. Дистанционное обучение. Информация для студента, абитуриента, работодателя.


 

Источник: http://believe.net.ua/

 Поверь в себя! Жизнь и проблемы инвалидов - Замечательный персональный сайт Елены Яворовой (Донецк). Освещает жизнь и проблемы инвалидов в Украине и в мире. Здесь Вы найдете интересные статьи и истории людей, советы по реабилитации, библиотеку, творчество людей с ограниченными возможностями, законодательные акты, коллекцию программ-помощников, клуб знакомств для инвалидов, форум, чат.

www.center.aik.ua - Центр дистанционного обучения и консультирования для инвалидов
Лаборатория виртуального дистанционного обучения - Сайт посвящён дистанционному образованию.
Дистанционное изучение английского - Обучение бесплатное. По желанию, можно пройти тест на уровень ваших познаний или сдать импровизированный экзамен.
Научная лаборатория школьников - Дистанционный консультативный пункт, для старшеклассников и преподавателей.
ИДО МЭСИ - Институт дистанционного образования Московского государственного университета экономики, статистики и информатики. Предлагается, примерно, 5-7 направлений обучения. Каждое из которых делится на несколько вариантов, например, подготовка к поступлению, профессиональная переквалификация, не полное (не законченное) высшее образование. А также стандартные формы обучения, предлагаемые во всех вузах и многое другое. На сайте есть раздел информационной поддержки и электронная библиотека.
Открытый колледж дистанционного образования - Для начала занятий следует зарегистрироваться и ввести пароль. Во время учебы у вас будет возможность консультироваться с виртуальным учителем. Экзаменационные тесты будут составляться индивидуально, на основе ваших требований к желаемому уровню образования. Обучение проводится в основном по школьным предметам, но есть и несколько профессиональных направлений. Сайт будет полезен и преподавателям, так как на нём есть методические пособия для учителей.
ООО “Глобус” - Дистанционное образование. Обучение проводится по трём специальностям: программист, бухгалтер и бухгалтер-программист. Занятия ведутся на индивидуальной основе без установления сроков. При регистрации первое пробное занятие высылают бесплатно.
Сайт дистанционного образования, Национального Университета имени Т.Г.Шевченко
- Обучение может происходить по переписке или посредством интернет. Учащийся может пользоваться специально разработанными, компьютерными программами и программами обучения, а также тестами. Лекции присылаются по обыкновенной или электронной почте. Предоставляются учебники, а также библиотека в электронном формате. Обучение студентов по системе Д.О., через компьютер ведётся таким образом, что задействовано несколько систем восприятия, так как в учебниках используются аудио и видео эффекты.
Дистанционные подготовительные курсы
- Челябинский государственный университет предоставляет Вам возможность дополнительного углубленного изучения предметов, не отходя от компьютера
Федерация Интернет-образования
- Федерация Интернет-образования, в том числе материалы для дистанционного обучения больных детей инвалидов.
Виртуальная школа

Украинская ассоциация дистанционного образования

www.uado.org

 

Публикации о дистанционном образовании

23 января 2006

Электронное обучение для детей с ограниченными физическими возможностями
О. Приходько, В. Бурмакина, О. Зубакина, Л. Ларькова

    В последние годы интенсивно разрабатываются технические средства и компьютерные технологии для обучения детей с ограниченными возможностями. Эти разработки помогают получать не только общее среднее, но и профессиональное образование - среднее и высшее. Больным или инвалидам, которые не могут учиться в школе в обычном режиме, технология электронного обучения позволяет учиться дома.

Обучение, помогающее преодолевать барьеры

     Электронное обучение диктует свою специфику организации учебного процесса, отбора средств обучения, обучающих методов и приемов. Будучи гибким, процесс такого обучения легко адаптируется под возможности ребенка. Например, учащийся может выбирать последовательность изучения материалов, прямо из дому получать доступ ко всем нужным учебным пособиям. Интерактивное по своей сути обучение обеспечивает каждому ученику общение с преподавателем и другими учениками. Для учащегося, имеющего проблемы со здоровьем, крайне важно, чтобы продолжительность изучения материала могла определяться им самим. Электронное обучение предоставляет ему такую возможность. Каждый ученик учится в своем темпе, и потому за тот же срок, скажем за год, один может пройти два, а другой одиннадцать предметов.
    Преподаватель, ведущий электронные уроки, может находиться на сколь угодно большом отдалении от ученика. Уровень усвоения учебного материала учитель фиксирует в электронной среде. Оценка дается по результатам тестирования, участия ученика в форумах, выполнения им индивидуальных или групповых заданий в электронном виде. Поначалу большинство учащихся не владеют компьютерной грамотой, но осваивают ее очень быстро и вскоре в полном соответствии с требованиями преподавателей начинают работать в системах Л/огс) (подготовка словесных текстов), Ехсеl (создание таблиц, графиков), Роwег Роint (создание слайдов, блок-схем, презентаций). Таким образом, электронное обучение помогает детям-инвалидам преодолеть барьеры, отделяющие их от учебных заведений, библиотек, учители и соучеников. Открывает перспективы -более полноценной жизни, трудоустройства и карьеры.
    В рамках проекта «Развитие единой информационной среды для детей-инвалидов и больных детей, не посещающих школу по состоянию здоровья» в Москве работает интернет-школа (i-школа). В этом учебном центре дети обучаются с помощью компьютера и получают среднее общее образование, на основе которого могут продолжать обучение в средних и высших профессиональных учебных заведениях. Использование компьютерных учебных материалов позволяет учащимся самостоятельно изучать и самостоятельно планировать учебный процесс в рамках образовательного стандарта.
Электронные учебно-методические комплексы
    Эффективность и качество электронного, или, иными словами, он-лайн, образования определяется тем, что электронные небно-методические комплексы (УМК) разработаны по всем направлениям довузовской подготовки, включая профильное обучение, подготовку к ЕГЭ и поступлению [в колледж или вуз. Созданные в соответствии с международными стандартами, электронные УМК предоставляют информацию в удобном для восприятия виде, предполагают свободный график обучения и выбор не только профильных дисциплин, но и преподавателя. Получение образования в системе е-1еагп!пд сокращает затраты на обучение, связанные с работой ученика в непосредственном контакте с преподавателем.
    В Московском государственном университете экономики, статистики и информатики, а точнее - в Центре проектирования конвента, то есть содержания электронного образования, успешно создаются электронные курсы по дисциплинам высшего и среднего профессионального образования. Каждый курс состоит из набора обязательных элементов: руководства по изучению предмета; календарного плана обучения; учебного пособия, тестов и заданий для самопроверки; презентаций, списков литературы; планов для форумов и чатов и некоторых других материалов. Учебные материалы электронных курсов своевременно и оперативно обновляются.
    По программе среднего профессионального образования студенты с ограничениями в здоровье обучаются в колледже МЭСИ. В режиме е-1еагп!пд они готовятся по специальностям «банковское дело», «менеджмент», «экономика» и «бухгалтерский учет», «правоведение», «автоматизированные системы управления и обработки информации», «правоведение». Год назад начали работать подготовительные курсы для поступления в колледж и университет МЭСИ. Абитуриенты изучают там математику и русский язык, занятия проходят в электронной среде, ведут их преподаватели университета.
    Поступивших в Колледж это учебное заведение обеспечивает компьютерами, доступом к Интернету, технической поддержкой. В доме у каждого студента появляется персональный компьютер i-Воок, подключенный к сети Интернет через А051-модем. Таким же техническим оборудованием располагают и преподаватели, ведущие дистанционное обучение. Техническое оснащение для этих целей колледжу предоставляет Центр информационных технологий и учебного оборудования Департамента образования Москвы. Каждый учащийся получает право пользоваться электронными курсами в рамках учебного плана по изучаемой специализации. Преподаватель предмета составляет календарный план, ведет консультации, используя чат и форум, проводит тестирование по темам, обменивается с учащимися электронной почтой. Каждый предметный курс завершается контрольной работой, которую студент выполняет и сдает в электронной среде. Если обучение окажется успешным, выпускник колледжа, закончивший его по программам электронных курсов, будет зачислен в университет.
    В Центре довузовского образования МЭСИ организованы также семинары и школы педагогического мастерства для учителей и администрации школ. Здесь учителя и руководители школ учатся использовать информационные технологии и Интернет-ресурсы для реализации профильного обучения и управления школой в условиях экономики, ориентированной на рыночную конкуренцию.

  Бурмакина Вероника Федоровна, заместитель руководителя Центра развития образования Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации,
Зубакина Ольга Васильевна, руководитель Центра довузовского образования Московского государственного университета экономики, статистики и информатики,
Ларькова Лариса Захаровна, заместитель директора колледжа управления и информационных технологий МЭСИ,
Приходько Ольга Владимировна, кандидат экономических наук, директор колледжа управления и информационных технологий МЭСИ

www.college.mesi.ru/about/smi
 

Оглавление Центры реабилитации> Технические средства> Законы и льготы> Учреждения социальной защиты и общества> Образовательные учреждения>

 О трудоустройстве> Организация досуга> Клубы встреч и знакомства> Родительские советы и истории> Форум> Литература>  Ссылки> <<В рубрику


Rambler's Top100 Яндекс.Метрика