Детство /детская неврология /социальная реабилитация 


 
Законы и льготы


Оглавление Центры реабилитации> Технические средства> Законы и льготы> Учреждения социальной защиты и общества> Образовательные учреждения>

 О трудоустройстве> Организация досуга> Клубы встреч и знакомства> Родительские советы и истории> Форум> Литература>  Ссылки> <<В рубрику 

Извините, рубрика "Социальная реабилитация" находится в стадии разработки, информация об обновлениях - на стр. Новости

Пам'ятка батькам дитини - інваліда

Источник: "Що треба знати молоді з особливими потребами" , составлено Харьковским областным центром социальных служб молодежи, Харьков, 2000 г.
 
Сім'ї, в яких виховуються діти-інваліди віком до 16-ти років
МАЮТЬ ПРАВО НА:
• соціальну пенсію на дитину;
• щомісячну допомогу по догляду за дитиною-інвалідом одному з батьків, який не працює;
• зарахування до трудового стажу часу догляду за дитиною-інвалідом;
• пенсію за віком матері по досягненню нею 50 років при умові догляду за дитиною, яка
визнана інвалідом до 8-річного віку, при наявності загального трудового стажу 15 років;
• безкоштовне отримання інвалідної коляски;
• надання протезно-ортопедичної допомоги дітям, які мають природжену або надбану
патологію опорно-рухового апарату, науково-дослідним інститутом з проблем соцзахисту
населення (м. Харків вул. Клочківська, 339);
• безкоштовне отримання ліків за рецептами лікарів;
• безкоштовний проїзд на всіх видах міського транспорту (за винятком таксі) дітям-інвалідам по
зору та паралічем обох кінцівок, або за їх відсутністю;
• 50% знижку вартості квитка на залізниці, на водному та міжміському автотранспорті в період
з 1 жовтня до 15 травня;
• матеріальну допомогу за місцем роботи;
• купівлю автомобіля з оплатою ЗО відсотків його вартості через органи соцзахисту населення
за наявності медичного висновку МСЕК на право забезпечення автомобілем з ручним
керуванням;
• часткову компенсацію витрат на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобіля при
наявності висновку МСЕК про показаність автомобіля з ручним керуванням;
• санаторно-курортне лікування через органи охорони здоров'я або через профком за місцем
роботи;
• навчання у спеціалізованих дитячих закладах в залежності від профілю захворювання та в
учборих закладах системи Міністерства праці та соціальної політики України за направленням
відділу соціального захисту населення (ВСЗН).
Це такі заклади:
1. Харківський обліково-економічний технікум-інтернат ім. Ф.Г. Ананченка
2. Чернігівський юридичний коледж
3. Кам'янець-Подільський планово-економічний технікум-інтернат
4. Луганське профтехучилище-інтернат
5. Житомирський ліцей-інтернат
6. Самборське профтехучилище-інтернат для інвалідів

• зменшення суми податку на сукупний прибуток (за місцем роботи одного з батьків) до п'яти
неоподатковуваних мінімумів. Якщо в сім'ї виховуються двоє і більше інвалідів, право на цю
пільгу мають обоє батьки;
• встановлення неповного робочого дня або неповного робочого тижня (для матері);
• скорочення тривалості робочого часу за рахунок підприємства (для матерів);
• щорічну додаткову оплачену відпустку матерям на 5 календарних днів без урахування
вихідних (понад щорічну відпустку);
• щорічну відпустку без збереження заробітної плати матерям до 14 календарних днів (за
бажанням матері, але в обов'язковому порядку для адміністрації);
• залучення матерів до надурочної роботи тільки за їх згодою;
• допомогу на поховання в разі смерті дитини.


Сім'ї, в яких виховуються діти-інваліди віком до 16-ти років
ЗОБОВ'ЯЗАНІ:
• при влаштуванні дитини в дитячі установи на повне державне забезпечення повідомити в ВСЗН
протягом 5 днів у письмовому вигляді;
• у разі одержання допомоги по догляду за дитиною-інвалідом при своєму працевлаштуванні пові
домити в ВСЗН протягом 5 днів у письмовому вигляді;
• при оформленні своєї пенсії по інвалідності або за віком повідомити ВСЗН про наявність у сім'ї
інваліда з дитинства, який отримує соціальну пенсію;
• про всі зміни в складі сім'ї та місця проживання своєчасно повідомляти ВСЗН.

 


Права и льготы детей-инвалидов, молодых инвалидов и их опекунов
13.03.2006


Какой ребенок определяется ребенком-инвалидом

Основным законодательным актом, который регулирует защиту инвалидов в Украине, есть Закон «Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине», который принят Верховной Радой 21.03.91 года. К Закону внесены изменения и дополнения 31.05.2005 года.

На выполнение постановления Верховной Рады от 21.03.91 года «О введении в действие Закона «Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине» (дальше — Закон) Кабинет Министров принял постановление от 27.01.92 года №31 «О Комплексной программе решения проблем инвалидности». В соответствии со ст. 2 названным Законом инвалидом является лицо со стойким расстройством функций организма, обусловленным заболеванием, следствием травм или с врожденными дефектами, что приводят к ограничению жизнедеятельности, к необходимости в социальной помощи и защите.

Государствами-участниками Генеральной Ассамблеи ООН признается, что неполноценный в умственном или физическом отношении ребенок должен вести полноценную жизнь в условиях, которые обеспечивают ее достоинство, способствуют чувству, уверенности в себе и облегчают я активное участие в жизни общества.

Инвалидность ребенка, как мера потери здоровья, определяется путем экспертного обследования в органах медико-социальной экспертизы Министерства здравоохранения Украины.

Право ребенка-инвалида на образование

Государство гарантирует детям-инвалидам дошкольное воспитание, получение образования на уровне, которое отвечает их способностям и возможностям.

Дошкольное воспитание и образование детей-инвалидов осуществляется в общих или специальных дошкольных и учебных заведениях.

Профессиональная подготовка или переподготовка инвалидов осуществляется с учетом медицинских показателей и противопоказаний для следующей трудовой деятельности. Выбор форм и методов профессиональной подготовки проводится согласно с выводами медико-социальной экспертизы.

При учебе, а также профессиональной подготовке инвалидов, рядом с общими формами допускается и альтернативные формы образования. Одаренные дети-инвалиды имеют право на бесплатное обучение музыкой, изобразительному, прикладному искусству в общих заведениях или специальных внешкольных учебных заведениях (ст. 21 Закона). При прочих равных условиях дети-инвалиды имеют подавляющее право на поступление в высшие и средние специальные учебные заведения. Во время обучения пенсия и стипендия инвалиду выплачивается в полном размере (ст. 22 Закона).

Осуществление материального, социально-бытового и медицинского обеспечения детей-инвалидов

Материальное, социально-бытовое и медицинское обеспечение инвалидов осуществляется в виде денежных расходов (пенсий, помощи, одноразовых выплат), обеспечения медикаментами, техническими или другими средствами, включая автомобиль, кресла-коляски, протезно-ортопедические изделия, печатные издания со специальным шрифтом, звукоусиливающую аппаратуру, а также путем предоставления услуг по медицинской, социальной, трудовой, профессиональной реабилитации, бытовому и торговому обслуживанию.

Виды необходимой материальной, социально-бытовой и медицинской помощи определяются органами медико-социальной экспертизы в индивидуальной программе реабилитации (ст. 36 и 37 Закона). Местная государственная власть и управление обязаны обеспечивать инвалидам необходимые условия для свободного доступа и посещения культурно-развлекательных заведений и спортивных сооружений для занятий физкультурой и спортом, а также обеспечивать предоставление специального спортивного инвентаря.

Инвалиды пользуются перечисленными услугами бесплатно или на льготных условиях согласно решению местных Советов народных депутатов при участии общественных организаций инвалидов (ст. 34 Закона).

Дети-инвалиды, которые не имеют родителей или родители которых лишены родительских прав и проживают в государственных или других социальных учреждениях, после достижения совершеннолетия имеют право на внеочередное получение жилья и материальной помощи на его благоустройство, если по выводам медико-социальной экспертизы они могут осуществлять самообслуживание и вести самостоятельный образ жизни (ст. 33 Закона) Инвалиды и семьи, в которых есть дети-инвалиды, имеют подавляющее право на улучшение жилищных условий, предусмотренных действующим законодательством (ст. 29 Закона).

Право ребенка-инвалида на получение технических средств

В соответствии со ст. 23 частью 4 Порядка обеспечения инвалидов автомобилями с ручным управлением и мотоколясками, утвержденного Кабинетом Министров от 06.02.92 г. №62 с изменениями от 29.12 93 г . №1071, родители или родственники, при отсутствии у них показаний к вождению, которые осуществляют досмотр ребенка-инвалида или инвалида с детства, больных на ДЦП в возрасте до 16 лет, при наличии у этих инвалидов медицинских показаний на право получения автомобиля с ручным управлением или мотоколяски, имеют право купить автомобиль «Таврия» или мотоколяску на льготных условиях с выплатой 7% их стоимости.

Порядок назначения и выплаты государственной помощи по уходу за ребенком-инвалидом

Порядок назначения и выплаты помощи по уходу за ребенком-инвалидом предусматривается ст. 40-45 Закона «О государственной помощи семьям с детьми» от 21.10.92 г. пп. 73-79 «Положения о порядке назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми» от 11.03.93 г.

Право на помощь по уходу за ребенком-инвалидом имеет один из нетрудящихся работоспособных родителей ребенка-инвалида, что осуществляет постоянный уход за ребенком-инвалидом к достижению его 16-летнего возраста. Право на получение помощи предоставляется также лицу, которое заменяет родителей, усыновителю, опекуну или попечителю.

Помощь по уходу за ребенком-инвалидом назначается и выплачивается органами социальной защиты населения по месту жительства. Основанием для назначения помощи является выданное в установленном порядке медицинское заключение.

Для назначения и выплаты помощи по уходу за ребенком-инвалидом в органы социальной защиты населения подаются такие документы:

- заявление лица, которое осуществляет надзор за ребенком-инвалидом;
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- справка с места проживания о том, что мать, отец или лицо, которое их заменяет, не работает и постоянно присматривает за ребенком-инвалидом;
- выписка из медицинского заключения на ребенка-инвалида, который кажется медицинским заведением в соответствии с перечнем показаний, что дают право на получение социальной пенсии детям-инвалидам до 16 лет.
Для нетрудящихся работоспособных усыновителей, опекунов и попечителей, кроме того, подается также копия решения местной исполнительной власти об усыновлении или об установлении опеки или заботы.

Помощь по уходу за ребенком-инвалидом назначается со дня обращения за ее назначением в органы социальной защиты населения, а для усыновителей, опекунов, попечителей не раньше, чем со дня решения местной исполнительной власти об усыновлении, установления опеки или заботы. В соответствии с п. 78 «Положения о порядке назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми», помощь по уходу за ребенком-инвалидом одному из нетрудящихся работоспособных родителей или лицу, которое их заменяет и постоянно присматривает за ребенком-инвалидом, выплачивается ежемесячно за период, отмеченный в медицинском заключении, но не больше чем за месяц достижения ребенком 16-летнего возраста.

Финансирование помощи по уходу за ребенком-инвалидом проводится за счет средств местного бюджета (выплату возмещают местные финансовые органы).

Право ребенка-инвалида на труд

По окончанию учебы в учебном заведении ребенку-инвалиду предоставляется право выбора места работы из имеющихся вариантов или предоставляется по его желанию право свободного трудоустройства.

При отказе в принятии на работу по специальности инвалида, направленного по распределению по окончанию учебного заведения, или нарушении других условий трудового договора и законодательства о труде администрация предприятия, учреждения и организации возмещает расходы на его проезд к месту работы и обратно к месту постоянного проживания, а также затраты на проезд сопровождающего, если он является необходимым (ст. 24 Закона).

Кроме того, следует иметь в виду, что в соответствии со ст. 19 Законом, местные Советы народных депутатов совместно с предприятиями и учреждениями, организациями, органами социальной защиты при участии общественных организаций инвалидов бронируют рабочие места для трудоустройства инвалидов.

Нормативы рабочих мест, предназначенных для трудоустройства инвалидов, определяют местные Советы народных депутатов независимо от форм собственности, а в зависимости от потребностей инвалидов, но не ниже 4% от общей численности работающих. Если работает от 15 до 25 человек, норматив должен быть в количестве одного рабочего места.

С учетом индивидуальных программ реабилитации инвалидов в государстве должно обеспечиваться их право работать на предприятиях, в учреждениях и организациях с привычными условиями труда, в цехах и на участках, где применяется труд инвалида, а также заниматься индивидуальной трудовой деятельностью, которая не запрещена Законом.

По этому вопросу Кабинетом Министров Украины принято постановление «Об организации рабочих мест и трудоустройстве инвалидов» от 03.05.95 г. №314. Постановлением Кабинета Министров утвержденные Положения о рабочем месте инвалидов и порядке трудоустройства инвалидов, которым обязаны центры занятости населения, предприятия, фонд социальной защиты инвалидов на местах решать вопрос о создании рабочих мест инвалидам, контроль за соблюдением требований Закона.

Отказ в заключении трудового договора, освобождения по инициативе владельца или уполномоченного им органа, перевод на другую работу без согласия инвалида из мотивов инвалидности не допускается, за исключением, когда за выводом медико-социальной экспертизы состояние его здоровья препятствует выполнению профессиональных обязанностей, угрожает здоровью и безопасности труда других лиц или изменения характера работы угрожает ухудшением здоровья инвалида.

Льготы на жилье

(Закон Украины «Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине», ст. 29, 33)

Инвалиды и семьи, в которых есть дети-инвалиды, имеют подавляющее право на улучшение жилищных условий, предусмотренных действующим законодательством.

Дети-инвалиды, что не имеют родителей или родители которых лишены родительских прав и проживают в государственных или в других социальных учреждениях, после достижения совершеннолетия имеют право на внеочередное получение жилья и материальной помощи на его благоустройство, если за выводом медико-социальной экспертизы они могут осуществлять самообслуживание и вести самостоятельный образ жизни.

Дополнительный отпуск матерям, которые имеют ребенка-инвалида

(Закон Украины «Об отпусках» от 15.11.96 г.) Женщине, которая работает и имеет двух и больше детей в возрасте до 15 лет или ребенка-инвалида, за ее желанием ежегодно предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск длительностью 5 календарных дней без учета выходных.

Источник: http://elen.scany.com/

 


Rambler's Top100 Яндекс.Метрика